Hoofdcontent

Hoe werkt het | Spelregels uitgebreid

Hoe werkt het?
Alle sportieve en creatieve aanbieders binnen jouw gemeente krijgen de kans om hun sportieve of creatieve activiteit te promoten. Dit doen zij door een kennismakingsactiviteit aan te bieden voor iedereen van 0 tot 100 jaar.

Actiefindenbosch (voorheen Sjors Sportief & Sjors Creatief)
Alle aanbieders registreren zich op www.actiefindenbosch.nl en voeren vervolgens hun kennismakingsaanbod in. Het volledige gemeentelijke aanbod wordt gepresenteerd in een kleurrijk boekje/brochure en wij zorgen ervoor dat iedereen uit de gemeente deze in handen krijgt. Dit loopt via wijkpleinen, buurthuizen en via de (basis-)scholen. Ouders/verzorgers van kinderen, jongeren en iedereen die daar behoefte aan heeft gaan natuurlijk het boekje/brochure samen met hen doornemen, dit is al een leuke activiteit op zichzelf. 

Bewaar het boekje
Deelnemers bewaren deze zorgvuldig samengestelde gids een heel seizoen lang en kunnen zich gedurende het hele jaar digitaal via de website inschrijven.

Het is belangrijk dat er altijd via de website wordt ingeschreven, zodat de aanbieders precies weten wie er komt. Schrijf de data dus altijd direct in de agenda, zodat het niet vergeten wordt: de aanbieders houden nu eenmaal rekening met jouw komst.

Digitale inschrijfmodule
Met een login voor alle aanbieders is het volledige inschrijfproces eenvoudig te monitoren en is er geen administratieve rompslomp. De organisatie heeft op deze manier altijd een actuele lijst van sportieve en culturele aanbieders binnen de gemeente en met één druk op de knop zijn deze digitaal te benaderen. De monitoring met alle bijbehorende statistieken is zeer belangrijk om het succes van het project te kunnen meten.

Geïnteresseerd of meer informatie? Neem dan contact op via info@actiefindenbosch.nl

 

De belangrijkste spelregels voor deelnemers/ouders/verzorgers
Deelnemer/kind: de (basisschool-)leerling welke zich heeft ingeschreven voor een kennismakingsactiviteit
Aanbieder: de persoon/instelling/club/vereniging, welke verantwoordelijk is voor de kennismakingsactiviteit
Organisatie: Actiefindenbosch (voorheen bekend als Sjors Creatief en Sjors Sportief).
Inschrijfgeld: het bedrag dat verschuldigd is voor de duur van de kennismakingsactiviteit

 

INSCHRIJVING
Inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten is enkel mogelijk met een door u gemaakt profiel en door een volledige, digitale inschrijving op www.actiefindenbosch.nl. Het is mogelijk om voor meerdere activiteiten in te schrijven. De inschrijving voor de kennismakingsactiviteiten is doorlopend voor het betreffende schooljaar en er kan te allen tijde ingeschreven worden, mits het aantal activiteitplaatsen dit toelaat.

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via mailberichten van de aanbieder. Het is belangrijk dat u een juist en actueel mailadres van u als deelnemer/ouder/verzorger invoert en dat uw spamfilter mail van deze website toestaat. 

Bevestiging inschrijven
Na de digitale inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van inschrijving. Als de activiteit vol zit, kan het nog steeds mogelijk zijn om deelnemer(s) in te schrijven. De aanbieder kan gebruik maken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn of besloten worden een extra datum/data toe te voegen aan het aanbod, dan zal dit worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt contact met u op over een eventuele nieuwe datum waarop gestart wordt.

 

BETALING
Inschrijfgelden

Het door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te incasseren bedrag is het bedrag dat de aanbieder vraagt voor de kennismakingsles(sen) en kan verschillen per activiteit.

Betaling

Eventuele betaling van het inschrijfgeld vindt via iDeal plaats. Door akkoord te gaan met de inschrijving machtigt u Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) te innen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer om de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen.

Restitutie
Bij ziekte van de docent heeft u, alleen wanneer meer dan de helft van het totaal aantal lessen om deze reden vervalt, recht op -na rato berekende- teruggave van het activiteitgeld. U ontvangt de teruggave vóór het einde van het seizoen.


UITSCHRIJVING

Om uit te schrijven van dit platform stuurt u een mail naar info@actiefindenbosch.nl

 

ACTIVITEIT
Aanwezigheid
De aanbieder rekent erop dat ingeschreven deelnemers aanwezig zijn bij een activiteit. Mocht deelnemer onverhoopt afwezig zijn, dan geeft u dit rechtstreeks door aan de aanbieder.

Annulering activiteit
Binnen 3 dagen na inschrijving, kan de activiteit – na inloggen – digitaal onder mijn inschrijvingen worden geannuleerd. Als er sprake is van inschrijfgeld, wordt dit niet in rekening gebracht.

Als blijkt dat de deelnemer na deze 3 dagen met legitieme reden niet aanwezig kan zijn bij de kennismakingsactiviteit, dient dit binnen twee weken na inschrijving gecommuniceerd te worden via de contactgegevens op deze website. Wanneer de reden van afzegging legitiem is bevonden, wordt de aanbieder door de organisatie op de hoogte gesteld. Hiervan krijgt u een bevestiging per e-mail toegestuurd.

Als er twee weken verstreken zijn na de inschrijving, is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Indien er sprake is van een geschil, beslist de aanbieder welke stappen genomen zullen worden.

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode
Als deelnemer niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij u om rechtstreeks af te melden bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingsgevallen. U kunt hierover contact opnemen via de contactgegevens van deze website.

Verhindering of ziekte aanbieder van activiteit
Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, dan zal dit tijdig worden doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

Vervoer van/naar activiteiten
Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar activiteiten. De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.

Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen – altijd in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO.

De duur van de activiteiten ligt tussen de 1 tot 3 uur. Na afloop kunnen ouders/verzorgers of BSO-leiders de kinderen weer ophalen. Er is geen verdere opvang mogelijk.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Cultuur- & Sportstimulering Nederland niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk.

Als u deelnemer(s) inschrijft voor een activiteit, sluit u rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
De organisatie en aanbieders zijn gedreven om iedereen, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het -ondanks onze inzet- voorkomen dat u ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Stuur uw klacht per e-mail naar: info@sportstimulering.nl.

 

PRIVACY
Mailing
Uw e-mailadres gebruiken we voor servicemails van deze website of van Stichting Sportstimulering Nederland project. Het e-mailadres wordt niet gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief kan hier.

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.

Ter info: dit is de privacy verklaring van Sportstimulering: https://www.sjorssportief.nl/storage/cms/website/2/files/privacyverklaring_csn.pdf

Staat ook op de ‘actiefindenbosch’ site: https://www.actiefindenbosch.nl/storage/cms/website/3/files/privacyverklaring_csn.pdf

 

Laatst bijgewerkt op 26-04-2021