Hoofdmenu

Stichting Sportstimulering NederlandPositieve Sportcultuur

Met - positieve sportcultuur - zeggen we dat een positief (sport)klimaat van groot belang is. Alle aanbieders van Sjors Sportief en Sjors Creatief worden gestimuleerd om te zorgen voor een veilige (sport)omgeving en positieve (sport)cultuur. Dat betekent dat zij gewenst gedrag stimuleren door deelnemers aan te spreken op ongewenst gedrag. Verder zetten zij in op meer bewustzijn voor bijvoorbeeld: sportiviteit en respect. 

Meld het wanneer er situaties ontstaan waarin mogelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Ervaart u of uw kind spanningen of ongewenst gedrag (dat kan voor iedereen anders zijn) bij een bepaalde situatie rondom een activiteit? Vertrouwt u iets niet? 

Twijfel dan niet. Neem contact op.

Mail: m.hofmeijer@s-hertogenbosch.nl
Bel: (073) 615 57 51