Hoofdmenu

´S-PORT & Muzerije

Stadskantoor Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch

Hulp nodig?
Telefoon: (073) 615 51 55

Spelregels voor u als aanbieder

Spelregels voor aanbieders/verenigingen
Aanbod van een sportaanbieder in de gemeente 's-Hertogenbosch moet passen binnen deze spelregels. Daarnaast gelden er ook Algemene Voorwaarden van Sportstimulering Nederland.

 • Ouders van de deelnemende kinderen die via www.sjorssportief.nl meedoen, sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met u als aanbieder. U biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan.
 • De activiteit die u aanbiedt staat onder leiding van een vakkundig docent/ trainer.
 • U accepteert als aanbieder dat de betreffende docent over een Bewijs van Goed Gedrag bezit, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de vereniging ligt.
 • De cursus/ les/ activiteit die u aanbiedt is geen oproep tot vast lidmaatschap, maar een kennismaking met uw sportactiviteit(en) en uw club.
 • Er is sprake van een duidelijk begin en einde van het aanbod.
  Aanbod mag ook in schoolvakanties maar houd rekening met de gesloten dagen van de gemeentelijke sportaccommodaties.
 • Het aanbod is afgestemd op de doelgroep (bijvoorbeeld door gebruik materiaal of aangepaste regels)
 • Na afloop van het kennismakingsaanbod moet het mogelijkheid zijn een vast lidmaatschap af te sluiten.
 • De afdeling Sport en Recreatie van de gemeente 's-Hertogenbosch heeft eindredactie. Bij twijfel over het aanbod ligt de beslissing bij de gemeente.

Aanbod van een culturele aanbieders in de gemeente 's-Hertogenbosch moet passen binnen onderstaande spelregels. Daarnaast gelden ook de Algemene Voorwaarden van Cultuur- & Sportstimulering Nederland.

 • Ouders van de deelnemende kinderen die via www.sjorscreatief.nl meedoen, sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met u als aanbieder. U biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan.
 • De activiteit die u aanbiedt staat onder leiding van een vakkundig docent/ trainer.
 • U accepteert als aanbieder dat de betreffende docent over een Bewijs van Goed Gedrag bezit, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de vereniging ligt.
 • De cursus/ les/ activiteit die u aanbiedt is geen oproep tot vast lidmaatschap, maar een kennismaking met uw activiteiten en vereniging.
 • Er is sprake van een duidelijk begin en einde van het aanbod.
  Aanbod mag ook in schoolvakanties maar houd rekening met de gesloten dagen van de accommodaties.
 • Het aanbod is afgestemd op de doelgroep (bijvoorbeeld door gebruik materiaal of aangepaste regels)
 • Na afloop van het kennismakingsaanbod moet het mogelijkheid zijn een vast lidmaatschap af te sluiten of een vervolgtraject af te nemen (bijvoorbeeld een cursus).
 • Muzerije heeft eindredactie. Bij twijfel over het aanbod ligt de beslissing bij Muzerije.

Twijfelt u zelf of uw aanbod past? Neem dan contact op!