Hoofdmenu

Stichting Sportstimulering NederlandSitemap
Hoofdcontent

Spelregels aanbieders

Het kennismakingsaanbod van cultuur en sport in de gemeente Den Bosch moet passen binnen deze spelregels. Daarnaast gelden er ook Algemene Voorwaarden van Sportstimulering Nederland.

  • Door uw aanmelding accepteert u als aanbieder dat de betreffende docent over een Bewijs van Goed Gedrag bezit, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de vereniging ligt.
  • Ouders van de deelnemende kinderen die via www.actiefindenbosch.nl meedoen, sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met u als aanbieder. U biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan.
  • De activiteit die u aanbiedt staat onder leiding van een vakkundig docent/ trainer.
  • Er is sprake van een duidelijk begin en einde van het aanbod.
  • Aanbod mag ook in schoolvakanties, maar houd rekening met eventuele sluiting van de gemeentelijke sportaccommodaties. Zie www.s-port.nl/verhuur.
  • De kennismakingsactiviteit is een lostaande activiteit, welke het liefst buiten de reguliere trainingen/activiteiten plaatsvindt. Aansluiten van cursisten bij reguliere trainingen/activiteiten kan in een later stadium gebeuren.
  • De activiteit die u aanbiedt is geen verplichte aanloop naar een vast lidmaatschap, maar een kennismaking met u en uw club. Na afloop van het kennismakingsaanbod moet het mogelijkheid er zijn een vast lidmaatschap af te sluiten.
  • Het aanbod is afgestemd op de doelgroep (bijvoorbeeld door gebruik materiaal of aangepaste regels).
  • De activiteit bestaat uit 1-5 kennismakingslessen en wordt gratis of voor een laag bedrag aangeboden (laagdrempelig).
  • De afdeling Sport en Recreatie van gemeente Den Bosch en Babel hebben de eindredactie. Bij twijfel over het aanbod nemen zij contact op met de aanbieder. Tevens behouden zij het recht een activiteit te weigeren die niet aan de spelregels voldoet.

Twijfelt u zelf of uw aanbod past? Neem dan contact op