Hoofdmenu

Sportstimulering NederlandSportief Samen Verder


Dinsdag 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de nieuwe Sportvisie ‘Sportief Samen Verder’ vastgesteld. Een mijlpaal voor sportief ’s-Hertogenbosch. De nieuwe Sportvisie geeft richting voor de komende jaren. Doel is om iedereen in 's-Hertogenbosch en de omliggende kernen een laagdrempelig en betaalbaar sport- of beweegaanbod in de directe omgeving te bieden.

De titel geeft het al aan, om dit te realiseren gaan we samen aan de slag. Maatwerk en samenwerking zijn de kernwoorden. Met de Sportvisie wil de gemeenteraad de stad uitdagen om kennis te delen, aan te geven wat de behoeften zijn en met elkaar aan de slag te gaan.

Er wordt ingezet op:
Sportwijken: Een passend aanbod op wijkniveau voor iedereen
Sportieve infrastructuur: Een infrastructuur die iedereen uitdaagt te bewegen
Mensen en organisaties: Ondersteuning en stimulering van mensen en organisaties
Samenwerking: Samenwerking en kennisdeling in de breedste zin
Topsport: De voorbeeldrol van topsport optimaal benutten

Lees hier de Sportvisie 's-Hertogenbosch
Sportvisie Sportief Samen Verder