Hoofdmenu

Stichting Sportstimulering NederlandSpelregels

Hier staan de regels voor de aanbieders van stimuleringsaanbod voor Sjors Sportief en Sjors Creatief. Elke aanbieder die activiteiten aanbiedt moet altijd ook akkoord gaan met deze spelregels en de privacyverklaring.
Wat Babel en ´S-PORT doen staat schuingedrukt.

Spelregels:

 • Zorg ervoor dat het stimuleringsaanbod dat je gaat plaatsen afgestemd is op de doelgroep.
  • Denk aan: materiaal gebruik, moeilijkheidsgraad, maar ook het beeld/ foto bij het aanbod.
 • Als aanbieder verklaar je dat de docent/trainer die de activiteit uitvoert een VOG bezit  (= Bewijs van Goed Gedrag of Verklaring Omtrent het Gedrag).
  • De verantwoordelijkheid voor handhaving van bovenstaande regel ligt bij de aanbieder/ vereniging.
 • Voor de deelnemers aan het aanbod dat hier geplaatst is, geldt dat er geen vast lidmaatschap nodig is.
 • Geplaatst aanbod dat via Sjors Sportief en Sjors Creatief  naar buiten gebracht wordt, is een kennismaking met een duidelijk begin en een einde.
  • Aanbod mag wel in de schoolvakanties zijn, maar houd rekening met de gesloten dagen van gemeentelijke sportaccomodaties. Zie de kalender
  • Het moet mogelijk zijn na een succesvolle kennismaking een vast lidmaatschap te kunnen afsluiten. 
 • Aanbod kan worden verwijderd, bijvoorbeeld omdat het buiten gemeente 's-Hertogenbosch aangeboden wordt. Dit besluit ligt bij de projectleiders ´S-PORT of BABEL. Er wordt altijd van tevoren contact opgenomen en samen gekeken naar een oplossing. 

Medewerkers van 'S-PORT en BABEL zorgen voor de promotie en werving richting sportaanbieders, scholen (ouders en kinderen) en de media. Ook controleren zij twee keer per jaar het geplaatste aanbod, in augustus en februari. Dat doen zij voordat de Sjorsboekjes gevuld worden met al het aanbod dat dan op de website staat. Het aanbod wordt nagekeken op juistheid tekst, locatie- en contactgegevens, fotogebruik.

Vragen? Neem contact op met ons.