Hoofdcontent

Spelregels voor aanbieders

Het kennismakingsaanbod van Sport en Bewegen & Kunst, Cultuur, Muziek en Creativiteit in de gemeente 's-Hertogenbosch moet passen binnen deze spelregels. Daarnaast gelden er ook Algemene Voorwaarden van Sportstimulering Nederland.

 

  • De afdeling Sport en Recreatie van gemeente Den Bosch en Huis73 hebben de eindredactie over de site en uit te geven boekjes.
  • Ook hebben zij het recht om uitzonderlijke kennismakingsactiviteiten toe te staan, die een andere invulling hanteren qua aantal lessen en kosten, omdat de inhoud van de activiteit zich hiervoor leent. Bij twijfel over het aanbod nemen zij contact op met de aanbieder. Tevens behouden zij het recht een activiteit te weigeren die niet aan de spelregels voldoet.
  • Na afloop van het kennismakingsaanbod moet de mogelijkheid er zijn om een vast lidmaatschap aan te gaan bij de club/vereniging. De activiteit die u aanbiedt, is geen verplichte aanloop naar een vast lidmaatschap, maar een kennismaking met de vereniging/club.
  • Een kennismaking bestaat uit 1 tot maximaal 3 lessen en wordt zoveel mogelijk gratis aangeboden.
  • Indien het nodig is, mag je maximaal €10 rekenen per kennismaking (van 1, 2 of 3 lessen) voor aan te schaffen materialen of de huur van middelen of een ruimte. We hopen dat aanbieders een eerlijke prijs gebruiken zodat de activiteit laagdrempelig is en toegankelijk blijft voor iedereen.
  • Door uw aanmelding accepteert u als aanbieder dat de betreffende docent over een 'Bewijs van Goed Gedrag' bezit, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de vereniging ligt.
  • De betaalplichtingen van de deelnemers die via www.actiefindenbosch.nl meedoen, sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met u als aanbieder. U biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan.
  • De activiteit die u aanbiedt staat onder leiding van een vakkundig docent/ trainer.
  • Aanbod mag ook in schoolvakanties, maar houd rekening met eventuele sluiting van de gemeentelijke sportaccommodaties. Zie www.s-port.nl/verhuur.

Twijfelt u zelf of uw aanbod past? Neem dan contact op.