Hoofdcontent

Spelregels voor deelnemers

Hoe werkt het?
Alle sportieve en creatieve aanbieders binnen jouw gemeente krijgen de kans om hun sportieve of creatieve activiteit te promoten. Dit doen zij door kennismakingsactiviteiten aan te bieden voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Op Actief in Den Bosch hebben wij 4 doelgroepen met activiteiten : Sjors voor Mini's (0-3 jaar), Sjors (4-12 jaar), Try Out (13-20 jaar) en FollowUp (21+ jaar). 

 

Inschrijving
Inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten is alleen digitaal mogelijk. Je maakt hiervoor een gratis gebruikersaccount aan met jouw email en een persoonlijk wachtwoord. Het is mogelijk om voor meerdere activiteiten in te schrijven. Het is ook mogelijk meerdere kinderen te koppelen aan een ouder-account. Inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten kan het hele jaar door m.u.v. de zomervakantie. Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via mailberichten van de aanbieder. Het is dus belangrijk dat u een juist en actueel mailadres van u als deelnemer/ouder/verzorger invoert en dat uw spamfilter mail van deze website toestaat.

 

Bevestiging inschrijven
Na de digitale inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van inschrijving. Als de activiteit vol zit, kan het nog steeds mogelijk zijn om deelnemer(s) in te schrijven. De aanbieder kan namelijk gebruik maken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn of besloten worden een extra datum/data toe te voegen aan het aanbod, dan zal dit met de deelnemer worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt dan contact op over een eventuele nieuwe datum waarop gestart wordt.

 

Betaling 

Het door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te incasseren bedrag is een bedrag dat de aanbieder mag vragen voor onkosten van de kennismakingsles(sen) en kan dus per per activiteit. ´S-PORT en Huis73 proberen aanbieders te stimuleren zoveel mogelijk gratis an te bieden, zofdat kennismaken voor iedereen toegankelijk is. Sommigen activiteiten zorgen voor onkosten, dan mag de aanbieder maximaal €10 per kennismakingsactiviteit (1, 2 of 3 lessen) vragen. Eventuele betaling van het inschrijfgeld vindt via iDeal plaats. Door akkoord te gaan met de inschrijving machtigt u Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) te innen. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer om de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen.

 

Uitschrijven
Om uit te schrijven van dit platform stuurt u een mail naar info@actiefindenbosch.nl. 

 

Activiteit

 • De aanbieder rekent erop dat ingeschreven deelnemers aanwezig zijn bij een activiteit. Mocht een deelnemer onverhoopt afwezig zijn, geef dit dan alsjeblieft rechtstreeks door aan de aanbieder. De contactgegevens van de aanbieder staan in de bevestiging vermeld.
 • Binnen 3 dagen na inschrijving, kan de activiteit onder 'mijn inschrijvingen' worden geannuleerd. Als er sprake is van inschrijfgeld, wordt dit niet in rekening gebracht.
 • Als blijkt dat de deelnemer na deze 3 dagen met legitieme reden niet aanwezig kan zijn bij de kennismakingsactiviteit, dient dit binnen twee weken na inschrijving gecommuniceerd te worden via de contactgegevens op deze website. Wanneer de reden van afzegging legitiem is bevonden, wordt de aanbieder door de organisatie op de hoogte gesteld. Hiervan krijgt u een bevestiging per e-mail toegestuurd.
 • Als er twee weken verstreken zijn na de inschrijving, is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Indien er sprake is van een geschil, beslist de aanbieder welke stappen genomen zullen worden.
 • Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van de docent, wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, dan zal dit tijdig worden doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.
 • Deelnemers zorgen zelf voor vervoer naar activiteiten. De organisatie gaat er van uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Er wordt dus niet gezorgd voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.
 • Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen – altijd in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO.
   

Aansprakelijkheid en klachten

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.
  Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Cultuur- & Sportstimulering Nederland niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk.
 • Als u deelnemer(s) inschrijft voor een activiteit, sluit u rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie is het Nederlands recht van toepassing.
   

Klachten
De organisatie en aanbieders zijn gedreven om iedereen, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het -ondanks onze inzet- voorkomen dat u ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Stuur uw klacht per e-mail naar info@sportstimulering.nl.

 

Privacy

Uw e-mailadres gebruiken we voor servicemails van deze website of van Stichting Sportstimulering Nederland project. Het e-mailadres wordt niet gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief kan hier. Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.